നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » JOJU GEORGE CELEBRATES BIRTHDAY OF HIS TWIN KIDS APPU AND PATHU

    അജു വർഗീസ് മാത്രമല്ല മലയാള സിനിമയിൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ; അപ്പുവിന്റെയും പാത്തുവിന്റെയും പിറന്നാൾ ചിത്രങ്ങളുമായി ജോജു

    മലയാള സിനിമയിലെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛനായ മറ്റൊരു താരമിതാ മക്കളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷ ചിത്രങ്ങളുമായി

    )}