നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » JUBITH NAMRADATH DIVYA GOPINATH WEDDING

    ജീവിതത്തിൽ സംവിധായകന്റെ നായികയായി ദിവ്യ; ജുബിത്-ദിവ്യ ഗോപിനാഥ് വിവാഹം

    Jubith Namradath - Divya Gopinath wedding | നടിയും സംവിധായകനും ജീവിതത്തിലേക്ക്. ദിവ്യ 'മീ ടൂ' ആരോപണം ഉയർത്തി ശ്രദ്ധേയയായിരുന്നു

    )}