നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » KALIDAS JAYARAM POSTED A PIC OF HIS SALT AND PEPPER HAIR

    നര വീണ തലമുടിയുമായി കാളിദാസ് ജയറാം; ഒപ്പം തോൽവികൾ മറികടക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ക്യാപ്‌ഷനും

    Kalidas Jayaram posted a pic of his salt and pepper hair | വെളുത്ത തലമുടി നാരുകൾ മറച്ചു പിടിക്കാതെ കാളിദാസ് ജയറാം

    )}