നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » KALYANI PRIYADARSHAN POSTS THROWBACK PIC WITH JACKIE SHROFF AND PRANAV MOHANLAL

    മലയാളത്തിന്റെ യുവ നായകനും നായികയും, അവർക്കൊപ്പം ജാക്കി ഷ്‌റോഫും; ഇവരെ പരിചയമുണ്ടോ?

    ജാക്കി ഷ്രോഫിനൊപ്പമുള്ള ഈ കുട്ടികൾ ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിലെ നായികയും നായകനും

    )}