നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » KALYANI PRIYADARSHAN SHARES THE JOY OF SIDHARTH WINNING HIS FIRST NATIONAL AWARD

    ആദ്യ ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടി കുഞ്ഞനിയൻ, സാക്ഷിയായി അച്ഛൻ; സന്തോഷവുമായി കല്യാണി പ്രിയദർശൻ

    മകൻ ആദ്യമായി ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടിയ വേളയിലെ പ്രിയദർശന്റെ പ്രതികരണം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മകൾ കല്യാണി

    )}