നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » KJ YESUDAS CELEBRATES 80TH BIRTHDAY IN KOLLUR MOOKAMBIKA TEMPLE WITH SPECIAL OFFERINGS

    80-ാം പിറന്നാളിന് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക വഴിപാട് നടത്തി ഗാനഗന്ധവർ കെ.ജെ. യേശുദാസ്

    KJ Yesudas celebrates 80th birthday in Kollur Mookambika temple with special offerings | കുടുംബത്തോടൊപ്പം ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തിയ യേശുദാസ് പ്രത്യേക ചണ്ഡികാ യാഗം വഴിപാടായി കഴിപ്പിച്ചു

    )}