നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » LOCATION CLICK FROM DRISHYAM 2 VIRAL

    Drishyam 2 | ജോർജ് കുട്ടിയും മകളും മൊബൈൽ ഫോൺ കടയിലേക്ക്; ലൊക്കേഷൻ ചിത്രം വൈറൽ

    Location click from Drishyam 2 viral | മകളേയും കൂട്ടി ജോർജ് കുട്ടി മൊബൈൽ ഫോൺ കടയിലേക്ക് പോയതെന്തിന്?

    )}