നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » LOOK WHO IS TWINNING AISHWARYA RAI IN THIS PIC

    ഐശ്വര്യ റായിക്ക് ഇരട്ട സഹോദരിയുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാരാണ്?

    Look who is twinning Aishwarya Rai in this pic | ഐശ്വര്യ റായിയുടെ മുഖസാദൃശ്യം പങ്കിടുന്ന ചിത്രത്തിലെ ആൾ ആരാണ്? ഫോട്ടോ വൈറലാവുന്നു

    )}