നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MADONNA TO DIRECT HER BIOPIC

    Madonna|മഡോണ സ്വന്തം ജീവിത കഥ സിനിമയാക്കുന്നു; കഥയും സംവിധാനവും താരം തന്നെ

    സംഗീതത്തിന് പ്രധാന്യമുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ചിത്രം ഒരുക്കുകയെന്ന് മഡോണ അറിയിച്ചു.

    )}