നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MALLIKA SHERAWAT TALKS ABOUT A PRODUCED WHO WANTED TO FRY EGGS ON HER WAIST

    Mallika Sherawat | 'നിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ മുട്ട പൊരിക്കണം!' നിർമ്മാതാവിന്റെ കമന്റിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി മല്ലിക ഷെരാവത്ത്

    Mallika Sherawat | നിർമ്മാതാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് താൻ നൽകിയ മറുപടിയെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞ് നടി മല്ലിക ഷെരാവത്ത്

    )}