നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MAMMOOTTY SPORTS THE MASK OF FRENCH LUXURY BRAND KENZO AT THE PRIEST CELEBRATIONS

    Mammootty | ഇത്തവണ ഫ്രഞ്ച് ലക്ഷുറി ബ്രാൻഡിന്റെ മാസ്കുമായി മമ്മുക്ക; 'ദി പ്രീസ്റ്റ്' ആഘോഷവേളയിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ

    Mammootty sports the mask of French luxury brand Kenzo at The Priest celebrations | കണ്ടാൽ വളരെ നിസാരമായ ഒരു തുണി മാസ്ക് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ മാസ്ക് അത്ര നിസ്സാരമല്ല. വിലയെത്രയെന്നല്ലേ?

    )}