നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MANDIRA BEDI STRONGLY REACTS TO THOSE CALLING HER DAUGHTER STREET KID

    Mandira Bedi | വളർത്തുമകൾക്ക് 'തെരുവിലെ കുഞ്ഞ്' എന്നധിക്ഷേപം; രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് മന്ദിര ബേദി

    Mandira Bedi strongly reacts to those calling her daughter street kid | മകൾ കൂടെ വന്ന ശേഷമുള്ള മന്ദിരയുടെ ആദ്യ പിറന്നാളാണിന്ന്. പക്ഷെ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ കനത്ത സൈബർ ആക്രമണമാണ് മന്ദിര നേരിടുന്നത്

    )}