നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MEENA SAGAR JOINS THE SETS OF THE TELUGU VERSION OF DRISHYAM 2

    Meena | ഒരിക്കൽക്കൂടി ദൃശ്യം ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ മീന; ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കിട്ട് താരം

    Meena Sagar joins the sets of Drushyam, the Telugu version of Drishyam 2 | ഒരിക്കൽക്കൂടി ദൃശ്യം സിനിമയുടെ ഭാഗമായി മീന. പൂജാവേളയിലെ ചിത്രവുമായി താരം

    )}