നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOMENTS FROM M K ARJUNAN MAKING MUSIC FOR THE MOVIE THAT FETCHED HIS MAIDEN STATE AWARD

    തകഴി സ്‌മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ സംഗീതത്തിൽ മുഴുകി അർജുനൻ മാസ്റ്റർ, ഒപ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയും

    Moments from M K Arjunan making music for the movie that fetched his maiden state award | 1968ൽ സിനിമയിലെത്തിയ അർജുനൻ മാസ്റ്ററെത്തേടി ആദ്യ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം എത്തുന്നത് 2017ലാണ്

    )}