നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MORAL POLICING ON THE POST OF GOPI SUNDER AND HE RESPONDS N

    Gopi Sunder | ഗോപി സുന്ദറിന്റെ പോസ്റ്റിനു മേൽ സദാചാരാക്രമണം; മറുപടി നൽകി ഗോപി

    പങ്കാളി അഭയയുടെ പിറന്നാൾ ആശംസിച്ച പോസ്റ്റിനു മേൽ സദാചാരാക്രമണം. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടി നൽകി ഗോപി സുന്ദർ