നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MORE THAN 1000 MEMBERS ATTENDED THE CLUBHOUSE ROOM MODERATED BY A FAKE ID IN THE NAME OF PRITHVIRAJ

    Prithviraj Sukumaran | ക്ലബ്ഹൗസിൽ 'പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ' ചർച്ച; പങ്കെടുത്തത് ആയിരത്തിലധികം പേർ, വ്യാജ അക്കൗണ്ടിനെതിരെ രോഷാകുലരായി മെമ്പർമാരും

    More than 1000 members attended the Clubhouse Room moderated by a fake id in the name of Prithviraj | വ്യാജന് പിന്നിലെ ആളെ കണ്ടെത്തി ടീം പൃഥ്വിരാജ്

    )}