നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVEMENT FOR INDEPENDENT CINEMA WORKERS PROTEST IN IFFK VENUE11 TV UMB

    തിയറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ; പ്രതിഷേധവുമായി സ്വത‌ന്ത്ര സിനിമാ പ്രവർത്തകർ

    ഐഎഫ്എഫ്കെ നടത്തിപ്പിൽ സമഗ്രമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം. (റിപ്പോർട്ട്- ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ)

    )}