നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES A GUY MAKES AN INTERESTING APPEAL TO DIRECTOR BASIL JOSEPH AGAINST CORONA VIRUS OUTBREAK

    'ചേട്ടാ, ഞാൻ കൊറോണ കാരണം ചത്തില്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത സിനിമയിൽ അവസരം തരുമോ?' ചാറ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് സംവിധായകൻ

    A guy makes an interesting appeal to director Basil Joseph against Corona virus outbreak | കൊറോണക്കാലത്തെ അവസരം ചോദിക്കൽ ഇങ്ങനെ!

    )}