നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES ACTRESS SWETHA AND HUSBAND TO PART WAYS

    നടി ശ്വേതയും ഭർത്താവും വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക്

    Actress Swetha and husband to part ways | വേർപിരിയുകയെന്നത് രണ്ടു പേരും ഒന്നിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമെന്നു ശ്വേത