നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES AFTER 5 MONTHS BREAK SHANE NIGAM IS BACK TV NSR

    കാർമേഘം മാറി; 'വെയിൽ' തുടങ്ങി; നല്ല കുട്ടിയായി ഷെയിൻ നിഗമും എത്തി

    അഞ്ച് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വെയിൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത് (റിപ്പോർട്ട്: എൻ. ശ്രീനാഥ്)