നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES DEEPIKA PADUKONE ASKS WHETHER SHE LOOKS LIKE PREGNANT TO SHUT RUMORMONGERS

    ഞാൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ദീപിക പദുകോൺ ചോദിക്കുന്നു

    Deepika Padukone asks whether she looks like pregnant to shut rumormongers | 2018 നവംബർ 14നായിരുന്നു ദീപികയുടെയും രൺവീർ സിംഗിന്റെയും വിവാഹം

    )}