നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES DIRECTOR LAL REPLIES TO A TRICKY QUESTION ABOUT HIS NEXT TSUNAMI

    സുനാമി എടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൊറോണ ആണല്ലോ കിട്ടിയത്? സംവിധായകൻ ലാലിനോട് പ്രേക്ഷകൻ

    Director Lal replies to a tricky question about his next, Tsunami | ലാൽ മകൻ ജീൻ പോൾ ലാലുമായി ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് സുനാമി. ഈ സിനിമയെപ്പറ്റി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് ലാൽ തക്ക മറുപടി നൽകിയത്

    )}