നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » film » MOVIES FAMOUS FILMMAKER TO CUT CELEBRITY PAY DUE TO COVID CRISIS

  കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി | താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രമുഖ സംവിധായകൻ

  ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്ന് സംവിധായകൻ മണിരത്നം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

  • News18
  • |
  )}