നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES HOW MUCH MONEY DOES VIJAY SETHUPATHI CHARGE FOR HIS NEXT WEB SERIES

    Vijay Sethupathi | വെബ് സീരീസിന് വേണ്ടി വിജയ് സേതുപതി വാങ്ങുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയെന്നോ?

    How much money does Vijay Sethupathi charge for his next web series? | സിനിമയ്ക്കായി പലരും വൻ കോടികൾ കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ ഒരു വെബ് സീരീസിന് ഇത്രയുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം

    )}