നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES JAVED AKHTAR SAYS HE WOULD LIKE TO WRITE SCRIPT ON RAKHI SAWANT LIFE

    രാഖി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്; രാഖി സാവന്തിന്റെ ജീവിതം തിരക്കഥയാക്കാൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് ജാവേദ് അക്തർ

    രാഖി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് ജാവേദ് അക്തർ.

    )}