നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES JYOTHIKAS NO MAKEUP LOOK IS THE NEW TALK OF THE TINSEL TOWN

    ജ്യോതികയുടെ 'മേക്കപ്പില്ലാ' ലുക് കണ്ടമ്പരന്ന് ആരാധക ലോകം

    Jyothika's 'no-makeup' look is the new talk of the tinsel town | ഗീതാ റാണി എന്ന നായികാ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ജ്യോതിക അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

    )}