നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES KALIDAS AND MALAVIKA HAS ACTED IN DAD JAYARAMS MOVIE YATHRAKARUDE SRADHAKKU

    പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിരുന്നോ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് സിനിമയിൽ ജയറാമിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച കാളിദാസിനെയും മാളവികയേയും?

    Kalidas and Malavika has acted in dad Jayaram's movie Yathrakarude Sradhakku | 'യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്' സിനിമയിൽ അച്ഛൻ ജയറാമിനൊപ്പമുള്ള കണ്ണന്റെയും ചക്കിയുടെയും രംഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാളിദാസ് ജയറാം

    )}