നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES KICHCHA SUDEEP PHANTOM FIRST LOOK

    Phantom first look| മാസ് ലുക്കിൽ ഈച്ചയിലെ വില്ലൻ; ഇത്തവണ നായകനായി

    വിക്രാന്ത് റോണ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് സുദീപ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

    )}