നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES LAL POSTS SNAPS FROM THE SETS OF TSUNAMI

    അപ്പനെ ഞാൻ വച്ചേക്കില്ല; മകനൊപ്പമുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് വേളയിലെ രസകരമായ നിമിഷവുമായി ലാൽ

    Lal posts snaps from the sets of Tsunami | ലാലും മകൻ ജീൻ പോൾ ലാലും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'സുനാമി'യുടെ ലൊക്കേഷനിലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളുമായി ലാൽ