നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES MALAYALAM MOVIE GETS SELECTION TO MADRID INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

    മാഡ്രിഡ് അന്താരാഷ്‌ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മലയാളത്തിന് അഭിമാനം; 'ഉടലാഴം' മേളയിലേക്ക്

    Malayalam movie gets selection to Madrid International Film Festival | ഓഗസ്റ്റ് 9 മുതൽ 17 വരെ നടക്കുന്ന മാഡ്രിഡ് അന്താരാഷ്‌ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിലേക്ക് മലയാള ചിത്രം ഉടലാഴം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

    )}