നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES MIRA RAJPUT TAKES SWEET REVENGE ON HUSBAND SHAHID KAPOOR

    ഭാര്യയെ 'സെക്‌സി' എന്ന് വിളിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ്; ഭർത്താവിന് പണികൊടുത്ത് താരപത്നി

    Mira Rajput Takes Sweet Revenge on Husband Shahid Kapoor | താരം തീർത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യമാണ് 'മധുരപ്രതികാരമായി' ഭാര്യ നൽകിയത്

    )}