നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES MONEY HEIST FINAL SEASON SHOOT BEGINS

    Money Heist 5| അവസാന സീസണിനായി ബെർലിനും ടോക്കിയോയും എത്തി; മണി ഹെയ്സ്റ്റ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു 

    അഞ്ചാം സീസണോടെ ഷോ അവസാനിക്കുമെന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.