നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES NAYANA ELZA REMINDS HER ECO FRIENDLY PROPOSAL IN MANIYARAYILE ASHOKAN

    പ്രണയം എന്ത് തേങ്ങയെന്നു ചോദിക്കുന്നവരോട്, തേങ്ങ അല്ല തെങ്ങുംതൈ എന്ന് മറുപടി കൊടുക്കൂ

    Nayana Elza reminds her eco-friendly proposal in Maniyarayile Ashokan | ഇന്ന് ലോക നാളികേര ദിനം. തെങ്ങുംതൈ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുള്ള ആ പ്രണയരംഗം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മണിയറയിലെ അശോകനിലെ റാണി ടീച്ചറിനെ അവതരിപ്പിച്ച നയന എൽസ

    )}