നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES NEHA SAXENA NARRATES THE CASTING COUCH EXPERIENCE SHE HAD

    ഓഡിഷന് വന്നത് സൽവാർ കമ്മീസിട്ടല്ലേ? നാളെ ഷോർട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു വരുമോ? കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി മലയാള ചലച്ചിത്ര താരം

    Neha Saxena narrates the casting couch experience she had | അന്യഭാഷക്കാരിയാണെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിലൂടെയാണ് താരം അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ താൻ നേരിട്ട കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് ദുരനുഭവം എന്തെന്ന് താരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു