നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES NIKHILA VIMAL IS PAIRED WITH KARTHI IN JEETHU JOSEPHS MAIDEN TAMIL

    കാർത്തിക്ക് നായികയാവാൻ മലയാളി 'പൊണ്ണ്' നിഖില

    Nikhila Vimal is paired with Karthi in Jeethu Joseph's maiden Tamil movie | ജീത്തു ജോസഫിന്റെ ആദ്യ തമിഴ് ചിത്രമാണ് ഇത്