നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES PRIYA PRAKASH VARRIER RECOUNTS THE BLESSINGS FROM RISHI KAPOOR

    വലിയ താരമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഋഷി കപൂർ; ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കി പ്രിയ വാര്യർ

    Priya Prakash Varrier recounts the blessings from Rishi Kapoor | ആദ്യ ചിത്രം ഇറങ്ങുന്നതിനും ഒരുപാട് നാൾ മുൻപ് തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച ഋഷി കപൂറിന്റെ സ്മരണയിൽ പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യർ

    )}