നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES PRIYADARSHAN REACTS AFTER HIS NAME APPEARED AS PRIYADARSHAN NAIR IN NEW WEBSERIES

    വെബ് സീരീസിലെ പേര് 'പ്രിയദർശൻ നായർ'; പ്രതികരണവുമായി സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ

    Director Priyadarshan reacts after his name appeared as 'Priyadarshan Nair' in new webseries | പുതിയ വെബ് സീരീസിൽ തന്റെ പേര് 'പ്രിയദർശൻ നായർ' എന്ന് വന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ

    )}