നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES PRODUCER DENIES RUMOUR ABOUT NAYANTHARA AND PRABHUDEVA COMING TOGETHER FOR HIS FILM

    നയൻ താരയും പ്രഭുദേവയും സിനിമക്കായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നോ? നിർമ്മാതാവ് പ്രതികരിക്കുന്നു

    പ്രണയത്തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുവരും തമ്മിൽ പിന്നീട് ഒരു സിനിമയിൽ പോലും ഒന്നിച്ചിരുന്നില്ല.