നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES RAJ KALESH COMMENTS TO RANJINI HARIDAS PHOTO

    'ഇവിടൊരാൾക്ക് ഗ്ലാമർ കൂടിവരുന്നു'; രഞ്ജിനി ഹരിദാസിന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് രാജ് കലേഷിന്റെ കമന്റ്

    Raj Kalesh comments to Ranjini Haridas' photo | ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് താരങ്ങൾക്ക് പോലും ഗ്ലാമർ കുറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് രഞ്ജിനിക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടുന്നതെന്നു രാജ് കലേഷ്. മറുപടിയുമായി രഞ്ജിനി

    )}