Home » photogallery » film » MOVIES READ OUT THE NEW NORMAL ON THE SHOOTING LOCATIONS

ആക്ഷനും കട്ടിനും മുൻപും പിൻപും പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി; ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ

ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം രാജ്യമെമ്പാടും ഷൂട്ടിംഗ് പുനഃരാരംഭിച്ച ശേഷമുള്ള ലൊക്കേഷനിലെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും