നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES SAJID YAHIYAS MOVIE PALLOTTI S SHOOTING BEGUN IN PALAKKAD

    90's കിഡ്സിന്‍റെ നൊസ്റ്റാൾജിയയുമായി 'പല്ലൊട്ടി'; ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു

    തികച്ചും കുട്ടികളുടെ ചിത്രമായ 'പല്ലൊട്ടി 90 's കിഡ്സിൽ' മലയാളത്തിലെ രണ്ട് സൂപ്പർ താരങ്ങളും എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ താരങ്ങളുടെ പേരുകൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

    )}