നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES SHAH RUKH KHAN TOOK ON COOKING DUTIES AT HOME DURING LOCKDOWN

    കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ അടുക്കള കയ്യേറി ഷാരൂഖ് ഖാൻ; അതേപ്പറ്റി ഭാര്യ ഗൗരി

    Shah Rukh Khan took on cooking duties at home during lockdown | ഷാരൂഖ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ താൻ കഴിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളെന്ന് ഗൗരി

    )}