നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES SHANE NIGAM PUT UP A POST ON ABYS DEATH ANNIVERSARY

    ഇന്ന് വാപ്പിച്ചിയുടെ ഓർമ്മ ദിനം; ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റുമായി ഷെയ്ൻ നിഗം

    Shane Nigam put up a post on Aby's death anniversary | വിവാദങ്ങൾ പുകയുമ്പോഴും, ഷെയ്‌നിന് പിന്തുണ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ ഈ പോസ്റ്റിനുള്ള കമന്റുകളിൽ കാണാം