നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES SHOOTING OF VISHNU UNNIKRISHNAN MOVIE SHALAMON BEGINS

    Vishnu Unnikrishnan in Shalamon | വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായകനായ 'ശലമോൻ' ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു

    Shooting of Vishnu Unnikrishnan movie Shalamon begins | ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊയ്യയിൽ ആരംഭിച്ചു

    )}