നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES SNAKE SPOTTED IN ALIA BHATTS SWIMMING POOL

    Alia Bhatt | ആലിയ ഭട്ടിന്റെ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ പാമ്പ്; സംഭവമറിഞ്ഞ രൺബീർ കപൂറിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞെട്ടൽ

    Snake spotted in Alia Bhatt's swimming pool | സ്വിമ്മിങ് പൂളിലെ വെള്ളത്തിൽ പാമ്പിനെക്കണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

    )}