നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES SS RAJAMOULI TO PRESENT BRAHMASTRA IN SOUTH LANGUAGES

    Brahmāstra| ആലിയ ഭട്ട്-റൺബീർ കപൂർ ചിത്രം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ എസ്എസ് രാജമൗലി

    ലോകമെമ്പാടുമായി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് രാജമൗലി