നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES UNNI MUKUNDAN NARRATES THE INCIDENT WHEN HE DROVE A MARUTI ALTO CAR TO MAVELIKKARA

    കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും കേരളം വരെ മാരുതി 800 ഓടിച്ച നകുലനും ഗംഗയുമല്ല, മാവേലിക്കരക്ക് ആൾട്ടോ ഓടിച്ച ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണ് റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോ

    Unni Mukundan narrates the incident when he drove a Maruti Alto car to Mavelikkara | ആൾട്ടോ കാറിൽ മാവേലിക്കരക്ക്; 50 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞതും കൈവിട്ട കളിയെന്ന് മനസിലായി. ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പ്

    )}