നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES WHY CENSOR BOARD WANTED TO DELETE THIS SCENE FROM TRAPPED MOVIE

    ട്രാപ്ഡ് സിനിമയിലെ ആ രംഗത്തിന് സെൻസർ ബോർഡ് കത്തിവയ്ക്കാൻ കാരണമിതാണ്; വിശദീകരണവുമായി സംവിധായകൻ

    Why censor board wanted to delete this scene from Trapped movie | നായകൻ വായിൽ വച്ച് നുണയുന്ന വസ്തുവിന്റെ പേരിലാണ് സെൻസർ ബോർഡ് ആ രംഗം മുറിച്ചുമാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്

    )}