നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » NAZRIYA NAZIM HAS BEEN GIVEN A PET NAME BY MAYA MOHANLAL

    Nazriya Nazim | നസ്രിയയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയും ഒരു വിളിപ്പേരുണ്ടോ? ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ആ പേര് വിളിച്ച് മായാ മോഹൻലാൽ

    Nazriya Nazim has been given a pet name by Maya Mohanlal | ഇതുവരെയും കേൾക്കാത്ത ആ പേര് ചൊല്ലി നസ്രിയയെ വിളിച്ച് വിസ്മയ മോഹൻലാൽ

    )}