നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » NAZRIYA NAZIM WISHES FAHADH FAASIL ON HIS BIRTHDAY

    Happy Birthday Fahadh | ഫഹദിന്റെ പ്രത്യേക ശീലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നസ്രിയയുടെ വക പിറന്നാൾ ആശംസ

    Nazriya Nazim wishes Fahadh Faasil on his birthday | ഫഹദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശീലം ചിത്രത്തിലും ക്യാപ്‌ഷനിലും കോറിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് നസ്രിയ പിറന്നാൾ ആശംസ അറിയിച്ചത്